Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Γ΄ περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αμφιθέατρο ή υπόγεια αίθουσα) την 23η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη στις 09:00πμ.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,31 MB13/08/21 10:12:43