Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2015, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της  /νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.  Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι), την 18η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και 19η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 349,87 KB18/08/21 12:30:19