Η Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την Β’ Εξεταστική Περίοδο 2019.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου), στις 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη, στις 09:00πμ.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων θα είναι η 30η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,24 MB18/08/21 07:52:26