Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Β’ Περιόδου 2019, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ, στον 2 ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς) την 13 η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη στις 09:00πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 954,96 KB18/08/21 07:58:27