Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2020, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός-(Αμφιθέατρο) την 26 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 269,97 KB18/08/21 10:38:06