Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Β Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 29 (Τετάρτη) & 30 (Πέμπτη) Σεπτεμβρίου 2021, στις 09:00πμ.

Ακολουθεί η σχετική Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF1.002,92 KB23/08/21 10:24:11