Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις Β ́ περιόδου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 155,  Χολαργός (Αμφιθέατρο, υπόγεια αίθουσα, κτήριο 1) την Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ.

Ακολουθεί η Απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 362,14 KB19/08/21 09:44:18