Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2017, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της /νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Βόρειου τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή) στις 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ για την οδική μεταφορά Επιβατών, και στις 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Εμπορευμάτων. Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών εξουσιοδοτείται να συντάξει συγκεκριμένο ωριαίο πρόγραμμα εξετάσεων για τις ημέρες αυτές, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των κατηγοριών των πιστοποιητικών για τις οποίες αυτοί πρόκειται να εξεταστούν, όπως αυτά θα προκύψουν από τις τελικές καταστάσεις υποψηφίων που θα καταθέσουν οι ανήκουσες στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Μετ/ρών Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών ΣΕΚΑΜ, μετά το πέρας των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων στους αποδέκτες της απόφασης.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 276,97 KB18/08/21 03:15:37