Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Β΄ Περιόδου 2018, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Α συνεδριακή αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών ΠΕ Πειραιώς & Νησων, (Ερμουπόλεως & Πηλίου, Πειραιάς) ως εξής:
Την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και στις 09:00πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 954,47 KB18/08/21 06:00:01