Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εργασιών για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών παύει από την Τετάρτη 08-12-2021, λόγω των καιρικών συνθηκών (μείωση θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου). Οι προνυμφοκτονίες κουνουπιών θα ξεκινήσουν έγκαιρα, πιθανά αρχές Μαρτίου, προκειμένου να προληφθεί η νέα γενεά κουνουπιών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 196,39 KB07/12/21 03:59:44