Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια των Ψεκασμών Κουνουπιών (προνυμφοκτονιών) με τον 11ο Κύκλο Εφαρμογών του προγράμματος, από Δευτέρα 3 Αυγούστου ως εξής:

1) τη διενέργεια της 11ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο βιολογικό σκεύασμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση,

2) τη διενέργεια της 11ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο βιοκτόνο σκεύασμα, βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και

3) τη διενέργεια ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ για την προληπτική αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου 2020, με Εφαρμογές Ψεκασμών από εδάφους σε πλημμυρισμένες εκτάσεις-εστίες που βρίσκονται στον περιαστικό ιστό του Δήμου Μαραθώνος κι όμορων Δήμων, με τοποθέτηση δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, καθώς και στοχοποιημένους υπολειμματικούς ψεκασμούς με εγκεκριμένο σκεύασμα

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 127,42 KB19/08/21 12:57:46