Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του δέκατου έκτου (16ου) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί στις 29/8/2022 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων και στις 30/8/2022 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 107,18 KB26/08/22 01:14:10