Σας γνωστοποιούμε ότι ο 17ος κύκλος που περιλαμβάνει την 17η επίγεια εφαρμογή, θα διενεργηθεί ως αναφέρεται στο αρχείο που ακολουθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 128,36 KB04/10/23 11:03:40