Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια των Ψεκασμών των Κουνουπιών, επιπλέον του προγράμματος, με τον 17ο Κύκλο Εφαρμογών, από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ως εξής :

  1. τη διενέργεια Εφαρμογής Ψεκασμών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της ΠΕΑΑ, καθώς και στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Ανατολικής Αττικής &
  2. τη διενέργεια στοχευμένων Εφαρμογών Υπολειμματικών Ψεκασμών από εδάφους, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο σκεύασμα βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Ακολουθεί η ανακοινωση της Υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 118,62 KB19/08/21 07:39:35