Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης κι αντιμετώπισης των κουνουπιών κατά το έτος 2023, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια του προγράμματος με τον 20ο Κύκλο Περιφοράς Επίγειων Εφαρμογών (προνυμφοκτονιών) από την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου ως φαίνεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 146,08 KB28/09/23 11:27:21