Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του Εικοστού Δεύτερου (22ου ) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί στις 16/10/2023 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων, για τις περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής θα πραγματοποιηθεί στις 17/10/2023.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 98,82 KB17/10/23 11:22:26