Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα εργασιών για τη διαχείριση των κουνουπιών που θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη  03-5-2022, την Τετάρτη 04-5-2022 και την Πέμπτη 05-5-2022  και παρακαλούμε για την σχετική ενημέρωση των δημοτών σας.

Στο κοιμητήριο του Δήμου Βύρωνα (στη λεκάνη συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων του ρέματος) κάνει προνυμφοκτονία κουνουπιών ο Δήμος Βύρωνα, στα πλαίσια του δικού του προγράμματος διαχείρισης κουνουπιών.

Κατά την αυτοψία στον πρώτο κύκλο (6/4/2022) στο Λόφο Φινοπούλου διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστανται στάσιμα ύδατα, επομένως δε θα γίνει προνυμφοκτονία κουνουπιών.

Οι Δήμοι οφείλουν να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, την εξυγίανση του περιβάλλοντος, την αποψίλωση της βλάστησης και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση του αναδόχου στους χώρους θα εκτελεστούν οι προνυμφοκτονίες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 141,90 KB29/04/22 10:29:54