Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Νότου τομέα Αθηνών, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2021, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν την έναρξη των ψεκασμών κουνουπιών (προνυμφοκτονιών) με τον 3ο κύκλο Εφαρμογών όπως αναφέρεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 134,87 KB19/08/21 09:08:23