Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2021-2023» και κατόπιν των (δ), (ε) και (στ) σχετικών, σας γνωστοποιούμε κατωτέρω πίνακα ημερομηνιών διεξαγωγής του 3ου κύκλου επίγειων και 2ου κύκλου από αέρος εφαρμογών προνυμφοκτονίας κουνουπιών στις αναφερόμενες περιοχές

Προσοχή! Έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες ψεκασμού