Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης κι αντιμετώπισης των κουνουπιών για το έτος 2023, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας υλοποίησης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια του προγράμματος με τον 4ο Κύκλο Επίγειων Εφαρμογών Κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από την Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ως εξής : 1) τη διενέργεια της 4ης Εφαρμογής από εδάφους, στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) ΠΕΑΑ, 2) τη διενέργεια της 4ης Εφαρμογής από εδάφους, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, 3) τη διενέργεια της 4ης Έκτακτης Εφαρμογής από εδάφους, σε πλημμυρισμένες εκτάσεις εστίες περιαστικά των Δήμων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 163,24 KB07/04/23 10:29:39