Σας γνωστοποιούμε ότι η 6η επίγεια εφαρμογή προνυμφοκτονίας, θα διενεργηθεί ως αναφέρεται στο άρθρο που ακολουθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 155,59 KB31/05/24 12:58:32