Παρατίθεται παρακάτω το πρόγραμμα εφαρμογής καταπολέμησης κουνουπιών που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έκτου (6ου) κύκλου του έργου, από 22-05-2023 μέχρι και 2505-2023

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 125,37 KB17/05/23 01:54:46