Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα εργασιών για την καταπολέμηση κουνουπιών που θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη16-3-2021, την Τετάρτη 17-3-2021 και την Πέμπτη 18-3-2021.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 148,12 KB19/08/21 08:51:06