Ακολουθεί το έγγραφο με την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τροποποίηση προγραμματισμού ψεκασμών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 130,58 KB19/08/21 08:58:03