Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή του δέκατου όγδοου (18ου) κύκλου προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Π.Ε.Δ.Α θα πραγματοποιηθεί στις 12/09/2023 στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων και στις 13/09/2023 στις περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 99,61 KB11/09/23 01:55:52