Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα εργασιών για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών παύει από τη Δευτέρα 02-12-2019, λόγω των καιρικών συνθηκών (μείωση θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου). 

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 234,51 KB18/08/21 08:58:10