Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/11, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6653/4899/13//11-2-14 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ‘’Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας’’, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Φωνή των Πειραιωτών» στις 20/2/14 με αρ. πρωτ. 34631/14