Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11837/829/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης- ανανέωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: ‘Κτιριακό συγκρότημα εμπορικής χρήσης αποτελούμενο από δύο αυτοτελή κτίρια με δύο κοινά υπόγεια’’, υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 6η με  α/α: 23 (Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές, πολυκαταστήματα- στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους) & α/α: 24: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων)

Β) θέση έργου: Λεωφ. Κηφισού 96-98-100 (Ο.Τ. 817), στο Δήμο Αιγάλεω, Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: φορείς του έργου είναι οι ιδιοκτήτριες εταιρείες VIOHALCOS.A. (54,4%) και METEMA.E. (45,6%)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ. που τροποποιείται την 103323/28-07-2006.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 23/02/19 με αρ. πρωτ. 55120/19.