Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 103260/4509/19 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 1908157520 και με:

Α) τίτλο έργου: «Κτήριο υπεραγοράς χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ηλεκτρονικού εμπορίου» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 6η,  α/α: 23 (Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές, πολυκαταστήματα) και 9η ομάδα, α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη)

Β) θέση έργου: το μελετώμενο έργο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη 8 & ανώνυμης οδού, Ο.Τ. 123 (πρώην 46), που περικλείεται από τις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Χατζηανέστη και Επιδαύρου, του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π.Ε. Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 8/11/19- 30/12/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 14/11/19- 30/12/19 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Κοινωνική» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 13/11/19 με αρ. πρωτ. 721613/19