Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ. 41224/16 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Ξενοδοχειακή μονάδα», υποκατηγορία Α1,  ομάδα 6η,  α/α: 3 (Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών)

Β) θέση έργου: το ξενοδοχείο ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ, καταλαμβάνει την έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου, που περικλείεται από τις οδούς Λ. Συγγρού, Αυτοκράτορος Νικολάου, φιλίνης και Λαγουμιτζή, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στο Δήμο Αθηναίων, στην Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΞΕΝΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑ.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ ΕΠΟ που τροποποιείται: οικ.151074/4061/14-9-2006

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                                                                

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’ Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών ’’ στις  3-09-2016 με αρ. πρωτ. 160417/16.