Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.10372/17 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) , με:

Α) τίτλο έργου: «Γραμμή 4 Μετρό ‘Αλσος Βεϊκου- Γουδή», υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η,  α/α: 21 (Μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι- Μετρό).

Β) θέση έργου: η μελετούμενη γραμμή μετρό, διέρχεται υπόγεια από τα διοικητικά όρια των Δήμων Αθηναίων, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου, της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ATTIKOMETΡOA.E.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 2/03/17- 8/05/17

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 3/03/17- 13/04/17 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 18/04/17- 9/05/17 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα <<Ηχώ Δημοπρασιών>> στις 2/03/2017 με αρ. πρωτ. 44054/17.