Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 105963/5844/17/17-4-18  έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 12η και α/α: 5 (Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας)

Β) θέση έργου: θέση ΤΣΟΥΚΛΙΔΕΪΚΑ, με κωδική ονομασία ‘’1001026’’, του Αγίων Αναργύρων- Καματερού, στην Περιφερειακή Ενότητα Δ.Τ. Αθηνών, της  Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’VODAFONE- PANAFONA.E.E.T.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ.5809/2872/ΠΕΡ.10/13

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 21-04-18 με αρ. πρωτ. 76359/18.