Από στοιχεία του δικτύου αισθητήρων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής ΠΑΝΑΚΕΙΑ προκύπτει σχετικά με τα επίπεδα συγκεντρώσεων λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, κατά τoδιάστημα 15η – 18η Αυγούστου 2020, ότι:

–  Μετά τις εξάρσεις που παρατηρήθηκαν σε περιοχές του Λεκανοπεδίου κατά τις πρωινές-μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, 15 Αυγούστου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 16 Αυγούστου, καταγράφεται σταθεροποίηση των επιπέδων σε όλη την περιοχή.

–  Η μέση συγκέντρωση PM2.5 σε όλες τις θέσεις καταγραφής κατά το τελευταίο 48-ωρο ήταν χαμηλότερη των 15 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, που θεωρείται τυπική για την συγκεκριμένη περίοδο του έτους και η ποιότητα ατμόσφαιρας ως προς τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια χαρακτηρίζεται «ικανοποιητική».  

–  Συνολικά, μέτρια επιβάρυνση με παροδικές υψηλές τιμές σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου παρατηρήθηκε μόνο κατά το πρώτο 24-ωρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα μέσα επίπεδα αφορούν σε περιοχές του ευρύτερου Λεκανοπεδίου και όχι σε θέσεις που δέχτηκαν άμεση τοπική επίδραση από τις εκπομπές της πυρκαγιάς στη Μεταμόρφωση κατά την επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο θα εξετάσει περαιτέρω τα χημικά χαρακτηριστικά του αερολύματος που παρατηρήθηκε στην ατμόσφαιρα της Αθήνας στην εν λόγω περίοδο.

Υποσημείωση: Οι μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ2.5 πραγματοποιούνται με χρήση αισθητήρων οπτικής καταμέτρησης. Οι συγκεντρώσεις διορθώνονται με βάση πρότυπα όργανα αναφοράς

200818 pic1

Μέση δεκάλεπτη διακύμανση συγκεντρώσεων PM2.5 σε θέσεις του δικτύου καταγραφής του ΕΑΑ στο Λεκανοπέδιο Αττικής.