Μελέτη διερεύνησης και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσω εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μετά την πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης στερεών απορριμμάτων στην Μεταμόρφωση Αττικής την 15η Αυγούστου 2020, που εκπόνησαν τα εργαστήρια Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) και Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec Lab) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020 PDF 1,95 MB19/08/21 07:19:43