Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αποτροπή της ενεργειακής σπατάλης αποτελούν μείζονα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προωθώντας τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κυότο για τις κλιματικές αλλαγές.

Υπάρχει σημαντικό δυναμικό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως στους ενεργειοβόρους τομείς, όπως τα κτίρια, οι μεταποιητικές βιομηχανίες, η μετατροπή της ενέργειας και οι μεταφορές.

Π.χ Γνωρίζετε ότι μέχρι 60% της θέρμανσης των γραφείων χάνεται μέσω των υλικών δόμησης;

Περισσότερες πληροφορίες ενεργειακά αποδοτικών λύσεων για να ζήσουμε σε «Ένα κόσμο όπως μας αρέσει» μπορείτε να δείτε στο αρχείο που ακολουθεί:

Κατέβασμα αυτού του αρχείου EU communication campaign on climate action (78.6 MB)