Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος δειγματοληψιών για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που εκπονείται από  τη Διεύθυνση  Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί  δειγματοληψία την Τετάρτη 17/5/2023 από επιχειρήσεις των Δήμων Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας.