Η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει την διεθνή κοινοπραξία που υλοποιεί στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020 το μεγάλο πιλοτικό έργο “INCOVER – Καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες Επεξεργασίας Λυμάτων για Επαναπόκτηση Πόρων” η οποία αποτελείται από 18 εταίρους, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη.

Η ομάδα έργου πρόσφατα βραβεύτηκε με το Αγγλικό Βραβείο Καινοτομίας στη Βιομηχανία Νερού καθώς παρότι βρίσκεται λίγο μετά το μισό της διάρκειάς του ήδη επέδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα και δικαίως βραβεύτηκε ως Καλύτερη Πρωτοβουλία Επαναπόκτησης Πόρων και Αποκατάστασης Ίλυς για το 2018

Εκπρόσωποι της Περιφέρειας από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής θα παραστούν στη Λισαβόνα την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια της προγραμματισμένης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου και αφού ακούσουν από κοντά τα πρόσφατα επιτεύγματα της εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας στο πεδίο θα συνεισφέρουν με την πολύτιμη γνώση τους στην ανοικτή συζήτηση/ εργαστήρι για την υιοθέτηση των υπό ανάπτυξη τεχνολογιών και μεταφορά τους (και) στην ελληνική πραγματικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα έλλειψη νερού και το υψηλό κόστος των μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων , το έργο INCOVER προτείνει μια συνδυαστική ιδέα σχεδιασμένη να μεταμορφώσει τα υγρά απόβλητα από άχρηστα και επιβαρυντικά στοιχεία σε μια πηγή βιο-υλικών προστιθέμενης αξίας που θα συνεισφέρει στην κυκλική οικονομία!

Οι στόχοι του έργου INCOVER είναι η μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης των παραδοσιακών μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων και η καταπολέμηση της λειψυδρίας.

Τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων λειτουργούν, αξιολογούνται και βελτιστοποιούνται με καινοτόμες τεχνολογίες ελέγχου ώστε να βεβαιώσουν την αποδοτική παραγωγή βιο-προϊόντων. Οι υποδομές αυτές βρίσκονται στην Ισπανία και Γερμανία και επεξεργάζονται υγρά απόβλητα από Δήμους, αγροτικές καλλιέργειες και βιομηχανίες τροφίμων και ποτών (F&B).

Οι INCOVER λύσεις θα παράξουν τους παρακάτω πολύτιμους πόρους προστιθέμενης αξίας μέσω της επεξεργασίας αποβλήτων

  • Πρωτογενή υλικά (βιο-προϊόντα, οργανικά οξέα κτλ)
  • Ενέργεια (βιο-μεθάνιο)
  • Γεωργικές εισροές (επαναξιοποιούμενο νερό, λίπασμα)

Τέλος, μια Μελέτη Αξιολόγησης του Κύκλου Ζωής της όλης διαδικασίας θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ένα Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων θα αναπτυχθεί βασισμένο στην παραπάνω αξιολόγηση παρέχοντας υποστήριξη σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Διαχείρισης Νερού ώστε να επιλέγουν τις βέλτιστες και πιο αποδοτικές επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε http://incover-project.eu/

LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8591890

Twitter https://twitter.com/incoverproject?lang=el

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Ορίζοντας 2020 με αριθμό σύμβασης 689242. Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου βαρύνει του συμμετέχοντες και εκφράζει τις απόψεις τους ενώ η Κοινότητα δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση του υλικού.