Κλιματική αλλαγή και Φυσική Επιστήμη

Ομάδα εργασίας 1. Συμμετοχή στην Τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος

Παρουσίαση από τους R.K Pachauri, Πρόεδρο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)και κ.Bubu Jallow WG1, Αντιπρόεδρο (IPCC)

Η Υπερθέρμανση του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη, όπως προκύπτει πλέον σαφώς από τις παρατηρούμενες αυξήσεις της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας του αέρα και των ωκεανών, την εκτεταμένη τήξη του χιονιού και του πάγου, και την αύξηση της
μέσης στάθμης της θάλασσας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μεγαλύτερο μέρος της παρατηρούμενης αύξησης των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών από τα μέσα του 20ου αιώνα, είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην παρατηρηθείσα αύξηση συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο