Ευρωπαϊκή Επιτροπήkikliki oikonomia

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

9 Ιουλίου 2014

Εμπρός για μία κυκλική οικονομία! Make,use,return!

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει νέες πρωτοβουλίες για την αύξηση του επιπέδου της ανακύκλωσης μέχρι το 2030: αύξηση της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων έως 70%, αύξηση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας έως 80% και σταδιακή κατάργηση της ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων μέχρι το 2025.

Κυκλική οικονομία = νέα ανάπτυξη και απασχόληση = καθαρή εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ έως 600 δις. ευρώ!

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm?utm_content=buffer7791a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer