Ιωάννης Υφαντόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Θεόδωρος Μητράκος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος)

Η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων των κλιματικών αλλαγών αποτελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα για τις Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα το ενδιαφέρον στρέφεται προς τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιες κοινωνικές ομάδες προκαλούν τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απορρέουν από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών; Ποιες κοινωνικές ομάδες υποφέρουν περισσότερο από τη μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος; Κατά πόσο οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης έρχονται σε αντίθεση ή ταυτίζονται με τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής;

Τα πρώτα ευρήματα ερευνών στο θέμα αυτό κατέδειξαν ότι οι ομάδες με υψηλότερο

εισόδημα προκαλούν περισσότερα προβλήματα στο περιβάλλον, ενώ περισσότερο υποφέρουν από τις κλιματικές αλλαγές και τα περιβαλλοντικά προβλήματα οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες βιώνουν πιο συχνά περιβαλλοντικές καταστροφές και επιπροσθέτως είναι πιο ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών και στη φορολογία. Συνεπώς για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αλλαγών είναι απαραίτητες πολιτικές παρεμβάσεις που να συνδέουν την περιβαλλοντική με την κοινωνική πολιτική.

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο.