Δήλωση συμμόρφωσης για ανάρτηση (σε συνέχεια Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών), για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων οχημάτων του κ. Ανδρέα Η. Γκατζόγια, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 53-55, στον Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 123,92 KB15/03/24 10:32:23