Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης της εγκατάστασης διαχείρισης ΑΕΚΚ και κλαδεμάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε, ευρισκόμενη επί της συμβολή των οδών Κιούση και Χαλεπά, στη θέση Πράρι, στον Δήμο Κρωπίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 213,26 KB29/05/24 12:06:11