Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης της εγκατάστασης παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ, επί της Λεωφόρου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, στη θέση Κλωσσάρι, στον Δήμο Κρωπίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 219,52 KB27/03/24 11:42:17