Δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας “KRB CONSTRUCTION IKE”, που διατηρεί χώρο μεταλλικών κατασκευών στη θέση «ΛΑΙΜΟΣ» του Δήμου Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 119,18 KB15/03/24 10:34:40