Δήλωση συμμόρφωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΙΩΝΙΟΥ 60 & ΔΟΜΟΚΟΥ» στο Δήμο Αθηναίων, με κωδικό αριθμό θέσης 1100709.

Με την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 289,04 KB14/10/22 12:15:16