Δήλωση Συμμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου σχετικά με απόρριψη κλαδιών και μπάζων επί της οδού Σωκράτους & Αγίου Πέτρου 1, όπου λειτουργεί σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και αμαξοστάσιο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 157,41 KB12/01/23 10:58:52