Σχετικά με διενέργεια ελέγχου στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά– Ολοκλήρωση εργασιών συμμόρφωσης- Παύση διαδικασίας ελέγχου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 160,48 KB12/04/24 12:44:04