Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης στην εταιρεία “ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAPMETAL ΜΟΝ. ΙΚΕ” που διατηρεί μονάδα αποθήκευσης και διαλογής για ανακύκλωση αχρήστων μεταλλικών υλικών, επί της Λ. ΝΑΤΟ στη Θέση Άσπρη Πέτρα του Δήμου Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 155,25 KB07/06/24 02:52:49