Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης της εταιρείας «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» που διατηρεί κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων και βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 17 του Δήμου Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 115,96 KB04/04/24 03:04:22