Υποβολή Ενεργειών Συμμόρφωσης για τo μικτό πρατήριο παροχής υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου (CNG) και ενέργειας δημόσιας χρήσεως της εταιρείας ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με την επωνυμία SHELL που λειτουργεί επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 364 στην Αγία Παρασκευή

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 129,39 KB12/06/24 02:59:24